Při koupi bytu v osobním vlastnictví jste vlastníkem konkrétního bytu, nýbrž při koupi bytu v družstevním vlastnictví, byt stále vlastní bytové družstvo. Při koupi bytu v družstevním vlastnictví si tak nekupujte přímo nějaký konkrétní byt, ale pouze členský podíl v bytovém družstvu a vzniká tak pouze právo k nájmu daného bytu. Jaké jsou výhody a nevýhody u družstevního a osobního vlastnictví? A jak se postupuje při žádosti o schválení hypotéčního úvěru?

Družstevní vlastnictví – výhody a nevýhody

Jedna z hlavních výhod pořízení družstevního bytu je nižší pořizovací cena, než je u bytů, které přecházejí do osobního vlastnictví. Někdy jsou družstevní byty levnější i o desítky procent oproti bytům v soukromém vlastnictví.

Svůj členský podíl můžete prodat, a to bez souhlasu družstva. Při převodu není vyžadován zápis v katastru nemovitostí. Převod probíhá pouze mezi prodávajícím, kupujícím a bytovým družstvem.

Byty v družstevním vlastnictví nelze využívat jako investiční byty bez souhlasu družstva, tudíž žádné další podnájmy či Airbnb nejsou mnohdy možné. Někdy může mít družstvo dokonce stanoveno, že převod podílu družstva či podnájem nemůže přejít na cizince, anebo právnické osoby.

U družstevních bytů při hlasování nezáleží na tom, jak velký podíl, kdo má. Každý družstevník disponuje jedním rovnocenným hlasem.

Členové bytového družstva platí každý měsíc nájemné, kde jsou zahrnuty poplatky na fond oprav, služby a pokud je nemovitost zadlužena, tak se přispívá i na splátku anuity. Vše kromě oprav v bytě hradí družstvo.

Jelikož při koupi bytu v družstevním vlastnictví se nestáváte vlastníkem, ale pouze si kupujete členský podíl v bytovém družstvu, tak daný byt nemůžete použít u banky jako zástavu při sjednávání hypotéčního úvěru. Pokud tedy nemáte možnost ručit jinou nemovitostí v adekvátní hodnotě, hypotéku od banky nezískáte. Případně lze využít nezajištěný překlenovací úvěr, který banky poskytují právě pro tyto účely. Sazby u tohoto typu úvěru jsou ale zdaleka vyšší než u hypotéčních úvěrů.

Osobní vlastnictví – výhody a nevýhody

Výhoda bytu v osobním vlastnictví je, že s ním lze jakkoliv nakládat. Byt můžete pronajímat či ho použít jako zástavu u banky např. při žádání o schválení hypotéčního úvěru.

Jako majitelé bytové jednotky neplatíte žádný nájem, pouze platíte poplatky za služby – vodné, stočné, elektřina a plyn. Dále platíte poplatky za správu domu, jelikož jste také spolumajitelem společných částí domu. A také přispíváte do fondu oprav. V případě rekonstrukce bytu, není vyžadován žádný souhlas.

Nevýhodou bytu v osobním vlastnictví je však vyšší cena a dále jednou ročně se platí daň z nemovitých věcí.

Podobné příspěvky