Pro účely dědictví je nutné vypracovat odhad ceny nemovitosti. Kdo ho v tomto případě provádí a co je dobré vědět?

Při stanovení hodnoty majetku je potřeba pracovat s jasnými daty. V případě nemovitosti se za tímto účelem zpracovává tržní odhad ceny. Nejde o nic složitého a vypracování podobného dokumentu nabízí specializovaní odhadci i realitní kanceláře.

Odborný odhad nemovitosti pro dědické řízení

V rámci dědického řízení upřesňuje notář informace ohledně dědiců i velikosti majetku zemřelého. Součástí je vytvoření soupisu majetku. Pokud do dědictví patří nemovitost, je potřeba dodat či vytvořit odhad její ceny. Zároveň však není nutné zpracovávat odborný znalecký posudek. Od roku 2014 nemusí být posudek pro účely dědictví od soudního znalce, ale bohatě postačí jakýkoliv jiný kvalifikovaný odhad.

Pro dědické řízení je dostačující odhad obvyklé ceny nemovitosti zpracovaný kvalifikovaným makléřem. Obrátit se můžete také rovnou na odhadce. Při zadávání poptávky nezapomeňte upřesnit, že se jedná právě o odhad nemovitosti za účelem dědictví.

Při zpracování odhadní ceny od makléře se do výsledku promítne také znalost aktuální situace na trhu pro přesnější určení celkové hodnoty majetku.

Pozor na příliš nízký odhad ceny

V případě odhadu ceny pro účely dědictví může mnoho lidí volit strategii co nejnižšího čísla. Důvod je prostý a spočívá v odměně pro notáře, jejíž výše je určena právě podle celkové hodnoty majetku zpracovávaného v dědickém řízení. Ovšem v případě, kdy se následně rozhodnete takovou nemovitost prodat, a nebudou se vás týkat výjimky pro neplacení daně z příjmu při prodeji nemovitosti, může být částka zaplacená právě na daních vyšší v porovnání s odměnou pro notáře. Z toho důvodu je dobré vždy chtít odhad v optimálního cenové hladině, která se pohybuje okolo případné tržní ceny nemovitosti.

Podobné příspěvky