Chystáte se prodat družstevní byt? Zjistěte si, jestli se vás týká placení daně z příjmu při prodeji bytu. Osvobozením od daně z příjmu totiž můžete značně ušetřit.

Pokud se rozhodnete prodat byt a nebudete splňovat žádnou z podmínek pro osvobození od daně, nevyhnete se jejímu zaplacení. Mezi daní z příjmu při prodeji družstevního bytu však je několik rozdílů při porovnání s prodejem bytu v osobním vlastnictví. Zároveň se zde také vyskytuje celá řada podmínek, díky kterým dochází k osvobození od daně z příjmu. Všechny tyto informace si zjistěte s dostatečným předstihem před samotným prodejem nemovitosti.

Výpočet daně z příjmu při prodeji družstevního bytu

Jakmile prodáte družstevní podíl, což znamená prodej družstevního bytu, jste povinni zaplatit daň z příjmu podle pravidel uvedených v § 10 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu. Sazba přitom pro fyzické osoby činí 15 %.

Základ daně tvoří rozdíl mezi pořizovací a prodejní cenou nemovitosti. Odečíst si však můžete i další náklady, jako jsou výdaje na rekonstrukci či náklady spojené se samotným zařizováním prodeje či koupě bytu. Po odečtení všech těchto výdajů získáte základ daně.

Osvobození od daně z příjmu při prodeji družstevního podílu

Existuje však poměrně hodně případů, kdy je možné využít osvobození od daně z příjmu. Pravidla je však důležitá rozlišovat od těch, která jsou platná pro byty v osobním vlastnictví. U družstevních bytů totiž platí v zásadě pouze dvě situace, kdy je možné využít osvobození od daně z příjmu.

Vlastníte družstevní byt déle než 5 let

Pokud vlastníte daný družstevní podíl, a tedy i byt déle než 5 let, jste osvobozeni od placení daně při jeho prodeji. Z toho důvodu je dobré prodej nijak neuspěchat a ověřit si, že jste byly vlastníky alespoň po takovouto dobu.

Druhou situací, kdy jste osvobozeni od daně z příjmu při prodeji družstevního bytu je okamžik, kdy tuto nemovitost získáte v rámci dědictví. Zároveň však ale musí platit, že zůstavitel a posléze i vy, jste byli vlastníky družstevního podílu po dobu delší 5 let.

Nezapomeňte na oznamovací povinnost Finančnímu úřadu

Při prodeji jakékoliv nemovitosti za cenu vyšší než 5 miliónů je potřeba danou skutečnost oznámit finančnímu úřadu. A týká se to také prodeje bytu v družstevním vlastnictví. Pokud oznámení nepodáte v řádném termínu, ale ještě bez upomínky od správce daně, bude vám udělena pokuta ve výši 0,1 % z částky příjmu. Při podání až na upozornění je pokuta již ve výši 10 %. A v případě, kdy na výzvy od finančního úřadu stále nereagujete, budete platit již 15 % pokutu.

Ověřte si povinnost placení daně z příjmu při prodeji nemovitosti s předstihem

Pokud se chystáte na prodej nemovitosti v družstevním vlastnictví, zjistěte si co nejvíce informací dopředu. Pomůže například i nezávazná poptávka u zkušeného realitního makléře, který vás navede správným směrem. Poradí, jestli se vyplatí o něco počkat, až se vás bude týkat výjimka pro osvobození od daně z příjmu, či jaké máte aktuální možnosti. V porovnání s unáhleným řešením v podobě rychlého prodeje můžete v takovém případě jedině vydělat.

Podobné příspěvky