Víte o tom, že kauce při pronájmu nemovitosti podléhá ze zákona úročení? V článku se dočtete, jaká je výše těchto úroků, podle čeho se počítají a jaká jsou další pravidla ohledně jistoty.

Při hledání bytu k pronájmu se většinou neobejdete bez zaplacení jistoty. Ta slouží jako ochrana pro pronajímatele, ale zároveň z jejího držení plynou určité závazky a kauce se úročí. Na co tedy máte nárok po skončení nájemního vztahu?

Kauce při pronájmu bytu

Kauce, jinak označovaná také jako jistota, se skládá pronajímateli při podpisu smlouvy o pronájmu. Důvod je jasný a jde o jakousi pojistku v případě neplacení nájmu, energií či poškození vybavení. Kauce je smluvní částka, která není povinná a její výše není jasně zákonem definovaná. Nastaven je pouze maximální strop, kdy kauce může mít hodnotu nejvýše tří čistých měsíčních nájmů. Běžnější jsou však jistoty o výši jednoho či dvou nájmů. Dalším problémem spojeným s kaucemi jsou úroky. Přečtěte si další podrobnosti ohledně jistoty při pronájmu.

Jistota má totiž zpravidla hodnotu několika tisíců korun, jejichž hodnota po několika letech, kdy skončí smlouva o pronájmu, již nemusí být stejná. Jako pojistka před výraznější ztrátou hodnoty vlivem inflace proto slouží úročení.

Jak vysoké mohou být úroky z kauce

Bylo by mylné představovat si kauci jako formu investice, kdy po ukončení pronájmu získáte zhodnocené peníze. Na druhou stranu jde v podstatě o peníze dočasně půjčené pronajímateli nemovitosti, který si s nimi až do ukončení nájmu může dělat cokoliv.

V ideálním případě jsou úroky z kauce předem jasně definované v nájemní smlouvě. Pokud není tento údaj uveden, platí úroky v zákonné výši podle občanského zákoníku.

Obecné poučky říkají, že výše úroků z kauce by se měla odvíjet od poskytovaných úvěrů. To je však poměrně sporné označení, protože úroky se velmi liší. Lepší je tedy přirovnání k úrokům z hypotečních úvěrů, které se podle situace pohybují do 3 % p.a. (údaj platný k datu vydání článku tj. únor 2020), případně procentuální úroková sazba ze státních dluhopisů. Řešení přesného nastavení úroků z kauce je složité a rozhodně nemá předem danou odpověď, protože do hry vstupuje také bonita nájemce. Jednotlivé příklady, které je možné použít pro výpočet úroků z kauce, najdete například v tomto článku.

Během trvajícího pronájmu může pronajímatel s penězi z kauce zacházet podle potřeby. Nemusí je mít na speciálním účtu ani jinak oddělené. Povinností však je mít peníze k dispozici ve chvíli, kdy končí nájemní vztah. Z této podstaty bylo určeno, že složená kauce při pronájmu nemovitosti podléhá úročení, protože v zásadě jde o dočasnou půjčku pronajímateli.

TIP: Jste majitel a pronajímáte nemovitost? Přečtěte si článek Jak prověřit nájemníka.

Vyplacení úroků při vrácení jistoty po skončení pronájmu

Ideální dobou pro vrácení kauce je okamžik po kontrole bytu a konečném vyúčtování za energie, kdy už je jasné, že nehrozí žádný nedoplatek. Podmínky vrácení kauce mohou být blíže specifikovány přímo v nájemní smlouvě.

Krácení jistoty v případě problémů

Podle nového občanského zákoníku je možné, aby pronajímatel bez dalších souhlasů a potvrzení odečetl z kauce částku za dluh na nájemném či energiích. Vše by samozřejmě mělo být podloženo jasnými čísly a vyúčtováními. Alternativu k jistotě představuje dobře nastavené pojištění bytu kvůli případným náhradám škody, kdy v tomto případě nemusí pronajímatel řešit žádné úroky.

Podobné příspěvky